SGF Development s.r.o

Finanční dar pro Vojenský fond solidarity

Společnost SGF Development s.r.o. poskytnula finanční dar Vojenskému fondu solidarity.

V životě profesionálního vojáka, vzhledem k jeho zaměstnání, je mnohem větší pravděpodobnost životních zvratů, kvůli kterým se může ocitnout v nelehké životní situaci nejen v souvislosti s účastí v zahraničních operacích.

Vojenský fond solidarity se zabývá pomocí nemocným či raněným vojákům  s uhrazením základních životních výdajů nebo např. doplacením hypoték vdovám po vojácích.

Také pomáhá uhradit hypotéky vojákům s těžce nemocnými členy rodiny, se zaplacením společného pobytu ve vojenském léčebném zařízení rodinnému příslušníkovi těžce raněného voják nebo se zajištěním chůvy pro sirotky v předškolním věku.

https://fondsolidarity.army.cz/

O SGF Development s.r.o.

Naše firmy

Naše projekty

Kontaktujte nás